Pielgrzymka Mężczyzn Dolnego Śląska do Krzeszowa 11 maja 2024 została objęta błogosławieństwem oraz patronatem honorowym ks. abpa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego oraz uzyskała błogosławieństwo ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego – Biskupa Diecezji Legnickiej. 

Patronat medialny przyjął tygodnik Niedziela Wrocławska archidiecezjalne pismo „Nowe Życie”, Radio Plus oraz Gość Legnicki.

Komitet Organizacyjny „Męskie Poruszenie”

DZIĘKUJEMY!

Krzeszów 11 maja 2024

Mężczyźni Dolnego Śląska! Dziękujemy Wam za przyjęcie zaproszenia do udziału w Pielgrzymce Mężczyzn Dolnego Śląska do Krzeszowa w dniu 11 maja 2024. To była dla nas wielka duma i honor móc modlić się w gronie prawie 600 mężczyzn oraz stać z Wami ramię w ramię przed Jezusem Chrystusem.    

Zapraszamy Was na kolejną Pielgrzymkę Mężczyzn Dolnego Śląska do Krzeszowa, która odbędzie się 17 maja 2025

Będziemy mieli znowu cały dzień, aby w obecności Jezusa Chrystusa  rozmawiać, słuchać konferencji, uczestniczyć w Eucharystii i koronce do św. Józefa. Opieki duchowej ponownie podjął się ojciec Jerzy Morański SDS, kapelan wrocławskiej grupy ruchu Mężczyzn św. Józefa. 

Przyłączcie się do naszej między-diecezjalnej pielgrzymki, która nie tylko umocni wiarę, ale z pewnością przyczyni się do ewangelizacji i rozwijania więzi między męskimi katolickimi społecznościami. Spotkajmy się 17 maja 2025 na Pielgrzymce Mężczyzn Dolnego Śląska w Krzeszowie razem, jako jedno, wielkie, wspólne męskie braterstwo. Dołączcie do tej wyjątkowej inicjatywy budowania tożsamości mężczyzn na Dolnym Śląsku ! 

Niezależnie od wieku, statusu materialnego czy społecznego, stanu świeckiego czy duchownego i zaangażowania w życie Kościoła musimy budować razem silniejsze relacje i dzielić się radością trwania przy Chrystusie. Spotkajmy się, aby umacniać wiarę, budować braterskie więzi i rozwijać nasze męskie, katolickie środowisko.  Przybywajcie razem albo indywidualnie.

PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN DOLNEGO ŚLĄSKA 11 MAJA 2024 WSPIERALI

obserwuj nas W Social Mediach!