Jesteśmy grupą katolickich mężczyzn (z różnych wspólnot, parafii oraz diecezji), wśród których pojawiła się myśl, aby z pomocą Ducha Świętego zorganizować 11 maja 2024 pierwszą Pielgrzymkę Mężczyzn Dolnego Śląska do Sanktuarium  Krzeszowie. Koordynowaniem tego wydarzenia zajmuje się Komitet Organizacyjny „Męskie Poruszenie”, który tworzą mężczyźni zaangażowani w męskich wspólnotach działających w diecezjach: legnickiej, świdnickiej i wrocławskiej, np. Żołnierze Chrystusa, Rycerze Kolumba, Męskie Plutony Różańcowe, Mężczyźni św. Józefa, Męskie Róże Różańcowe, Straż Maryjna, Zakon Rycerzy Św. Jana Pawła II Wielkiego, Gwardia Matki Bożej Miłosierdzia, Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie.  

Nasza inicjatywa ma charakter między-diecezjalny oraz ponad-wspólnotowy i liczymy, że przyczyni się także do ewangelizacji oraz zbudowania bliższych więzi między męskimi środowiskami katolickimi na Dolnym Śląsku. Pragniemy, aby Krzeszów stał się miejscem do którego będą regularnie pielgrzymować katoliccy mężczyźni Dolnego Śląska, na wzór innych miast w Polsce (np. Kalisz, Góra Św. Anny, Piekary, Gietrzwałd.)  

Nie chcemy stać tylko z boku i patrzeć, jak na naszych oczach zmienia się świat. Pragniemy mieć realny wpływ na rzeczywistość poprzez aktywne uczestnictwo w Kościele Chrystusowym, ewangelizację mężczyzn i integrację środowisk katolickich. Chcemy być częścią męskiej dolnośląskiej wspólnoty. Wiemy dobrze, że mężczyzna silny w Jezusie Chrystusie to fundament zdrowej rodziny oraz wzrastania dzieci w wartościach katolickich, a mężczyźni zjednoczeni we wspólnocie dzięki wzajemnemu wsparciu i dzieleniu się swoją odpowiedzialnością, będą mogli lepiej realizować swoje powołanie do małżeństwa i ojcostwa. I wychowywać synów na prawdziwych mężczyzn a córki na wspaniałe kobiety.

Jako mężczyźni rozumiemy, że będąc we wspólnocie, dzięki wzajemnemu wsparciu i dzieleniu się swoją odpowiedzialnością łatwiej jest nam funkcjonować w życiu codziennym, bo „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt18,20).

Co najważniejsze, gdy oddajemy nasze troski, problemy i zmartwienia Bogu, On nas wspiera i umacnia, albowiem „Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu.” (Ps 34,19)